Хотелска соба {{ index+1 }} од {{ rooms.length }}

Одрасли:

{{ room.adult }}

{{ room.children.length }} дете

Посебна понуда

Ваша подешавања показују знаке групног чекирања. Желите специјалну понуду?

ПОНУДЕ

{{hotel.address}}

5/5

Tour Cloud

{{hotel.google_rating}}/5

Feeding

Са оброцима

Hot-tour

вруће туре

{{hotel.address}}

5/5

Tour Cloud

{{hotel.google_rating}}/5

Тури су распродати

нису доступни

© 2021 Glory Hotels group